top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

מעקב ארוך-טווח אחר גידולים ראשוניים של הלב

גם בימים אלו, רוב המידע לגבי גידולים ראשוניים בלב, מגיע ממחקרים שבוצעו במרכזים יחידניים. במאמר המתפרסם ב-Journal of the American College of Cardiology במאי 2020, מדווח על מחקר שהתבצע על מסד הנתונים הלאומי לסרטן של ארה״ב בין השנים 2004-2016.


החוקרים גילו 100,317 מקרים של גידולים בלב, מתוכם 826 (0.8%) גידולים ראשוניים. 88.5% מתוך הגידולים הראשוניים בלב היו סרקומות. שילוב של כירורגיה וטיפול כימותרפי במחלה בשלב III, הובילו להישרדות טובה יותר לעומת אלו שעברו רק את אחד מהטיפולים בנפרד. יחד עם זאת, בחירת החולים הטתה ככל הנראה את תוצאות המחקר.


בעתיד יהיה מעניין לבדוק את ההשפעה של הטיפולים הכימותרפיים מסביב לניתוח על הצלחת הטיפול הכירורגי.


בתמונה ניתן לראות את עקומת ההישרדות לפי גבולות כירורגיים.


פרסום המחקר מלווה במאמר מערכת מאת Chiara Lestuzzi ו-Michael J. Reardon, מובילי דעה בתחומם, המציגים את ההבדלים בין הגישות בטיפול בגידולי הלב בין קרדיולוג כללי לבין קרדיו-אונקולוג. 

למאמר המלא:

コメント


bottom of page