top of page
  • Writer's pictureפרופ׳ דן גילון

כולסטרול HDL עשוי למנוע נזק ללב כתוצאה מטיפול באנטראציקלינים

מאמר סקירה היוצא מקנדה מתייחס למנגנונים של קרדיו-טוקסיות הנגרמת מ-DOXORUBICIN, כמייצג טוקסיות של אנטראציקלינים.


המאמר סוקר את החשיבות של ה-HDL בהגנה לפגיעת לב ללא קשר למניעת קרדיו-טוקסיות אך סוקר מחקרים פרה-קליניים שבודקים האפקט המגן לפגיעה הלבבית על רקע דוקסורוביצין.


בין היתר נסקרת האפשרות והמנגנון האפשרי להעברת תרופות כימותרפיות על בסיס שימוש ב-HDL כמוביל.

בנוסף מביא המאמר התייחסות של-HDL יש אפקטים אנטי–גידולים בפני עצמם. גם כאן נוספת ההתייחסות ל-ApoA1 הפרקורסור של ה-HDL כבעל פוטנציאל אנטי סרטני.


 

למאמר המלא:

Comments


bottom of page