top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

מחקרים חדשים: קרדיו-אונקולוגיה של סרטן השד

מעורבות קרדיולוג משפרת איזון גורמי סיכון בטיפול HER2-Targeted Therapy


בגיליון האחרון של JACC Cardiooncology פרסמו Demissei et al מאמר המראה כי 28% מתוך 1,047 מנשים עם סרטן השד שטופלו ב-Trastuzmab הופנו לקבלת חוות דעת קרדיולוג עד ל-3 חודשים לפני תחילת הטיפול האונקולוגי עקב סיפור של אי ספיקת לב, פירפור פרוזדורים או טיפול באנתרהציקלינים. בעקבות התערבות הקרדיולוגים, ההצמדות למעקב לפי קוים מנחים הייתה טובה יותר (76.4% לעומת 60.1%) ונעשה שימוש נרחב יותר בביומרקרים (27.8% לעומת 13.8%). במעקב הקרדיולוגי הושגה ירידת לחץ דם לערכים המוגדרים כערכי מטרה עם Odds Ratio 1.36 (95% CI 1.06-1.74, p=0.016).


החוקרים מצביעים על הצורך במחקרים נוספים לבדיקת משמעות מעורבות הקרדיולוגים על תוצאים קרדיו-ווסוקלרים ותוצאים הקשורים לסרטן, כולל תוצאים מדווחים ע״י המטופלים (patient reported outcomes), לרבות בחולים עם סיכון קרדיו-וסקולרי גבוה בסיסי.מעקב אחר קרדיו-טוקסיות והסיכון לאי-ספיקת לב בזמן HER2-Targeted Therapy


מאמר נוסף בגיליון האחרון של JACC Cardiooncology מתייחס לסיכון התפתחות אי ספיקת לב בעת טיפול ב-HER-2 Targeted Therapy. החוקרים Yu et al. מ-Memorial Sloan Kettering Cancer Center בניו יורק בדקו את הקשר בין ההצמדות לקווים המנחים למעקב קרדיו-טוקסיות והופעת אי-ספיקת לב בנשים עם סרטן שד HER-2 Positive. חמישים ושלוש (53) חולות שלקו בקרדיו-טוקסיות (אי ספיקת לב בדרגה תפקודית NYHA FC III-IV או מוות מסיבות קרדיאליות) הושוו ל-159 בקבוצת ביקורת מותאמת לפי גיל, טיפול באנתרהציקלינים, ושנת טיפול. ירידת EF לפחות מ-55% נצפתה ב-49% בקבוצת המחקר לעומת 3% בקבוצת הביקורת באחד מנקודות הזמן במעקב. באנליזה רב משתנית LVEF<55% באחד מנקודות הזמן או בנקודת מעקב אחרונה נקשרו להתפתחות אי ספיקת לב (Odds Ratio 27.0; 95% CI 9.3-78.8, Odds Ratio 25.6; 95% CI 7.3-90.3, בהתאם).


בעתיד יש לחקור האם התערבות עם תרופות קרדיו-פרוטקטיביות ו/או הפסקת טיפול אונקולוגיHER-2 Targeted Agents יכול למנוע הופעת אי ספיקת לב מבלי לפגוע בתוצאי טיפול בסרטן.


 

למאמרים המלאים:


Kommentare


bottom of page