top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

מה הסיכון לאי-ספיקת לב בהיריון במחלימות מסרטן?

היריון בנשים מחלימות ממחלת הסרטן מושך תשומת לב רבה לאחרונה. אין מחקרים רבים בתחום ולכן המאמר שמפרסמת קבוצת חוקרים מצפון אמריקה ב-JACC Cardiooncology מוסיף מידע נחוץ ונדרש.


החוקרים ביצוע סקירה סיסטמטית ומטה-אנזליזה של 6 עבודות ו-2,016 הריונות שהתייחסו בעיקר לנשים שהחלימו ממחלת הסרטן בילדות. בסה״כ היו 33 אירועים קרדיאלים. על אף שמיעוט המקרים מונע הסקת מסקנות נחרצות, במחקר מראים כי לנשים עם סיפור של קרדיו-טוקסיות (ירידת EF או אי-ספיקת לב קלינית) בעבר, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול עם פוטנציאל קרדיו-טוקסי אך לא פיתחו מחלה, יש סיכון של אי-ספיקת לב בהריון או בשנה הראשונה אחריה של כ-28% עם Odds Ratio 47.4; 95% CI 17.9-125.8.


עובדה זו מצביעה על הצורך בהערכה טרום-ההיריון לזיהוי מקרים לא ידועים, ומעקב קרדיולוגי וצוות מיילדותי מיומן בניהול בזמן ההיריון בנשים עם עדות לנזק קרדיאלי ו/או סיפור קרדיו-טוקסיות בעקבות טיפולי סרטן בעבר.


 

למאמר המלא:

Kommentare


bottom of page