top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

עדות נוספת להשפעה ארוכת הטווח של אנתרציקלינים על תפקוד חדר שמאל במחלימות מסרטן השד

במאמר שהתפרסם לא מכבר ב-Eur J Heart Fail, חוקרים הולנדים הדגימו קשר בין טיפול באנתרציקלינים להופעה מאוחרת בירידה במקטע פליטה של חדר שמאל, הפרעה ב-global longitudinal strain (GLS), ועלייה בפפטידים נטריורטים, במחלימות מסרטן השד. המחקר התבצע בקרב 569 נשים, בגילאי 40-50, ומעקב בין 5-7 או 10-12 שנים אחרי טיפול בסרטן השד.


לא ברור האם שינויים אלו ישפיעו על הסתמנות אי-ספיקת לב בעתיד. דגש נוסף ניתן על החשיבות במעקב ארוך טווח של מטופלים שקיבלו אנתרציקלינים בעבר.

 

למאמר המלא:

Comments


bottom of page