top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

נייר עמדה מבית AHA: אבחון וטיפול בעמילודיזיס של הלב

נייר עמדה מקיף של American Heart Society שפורסם החודש מתייחס לאבחון וטיפול בעמילודיזיס של הלב. נייר העמדה מספק טבלאות ואלגוריתמים פרקטיים שבאים לעזור לקלינאי העסוק.


חשוב לא לשכוח בתהליך האבחנה המבדלת של אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFPEF), אבחנה של עמילוידוזיס בלב, מצב שככל הנראה נפוץ הרבה יותר משנהוג היה לחשוב בעבר.

נייר העמדה מדגיש את החשיבות רבה בהבדל בין סוג המטולוגי (AL) ל-ATTR, עקב השוני בטיפולים. תחום זה מתפתח במהרה עם אופציות טיפוליות חדשות. מאמר חובה לקריאה לכל מי שמטפל בחולים עם אי ספיקת לב. 

למאמר המלא:

Comments


bottom of page